Publicaţii recente
Sinteza Rapoartelor de auditul performanței utilizării fondurilor publice de la bugetul local pentru achiziția serviciilor de pază în perioada 2010-2016
Rapoarte de audit încheiate în urma misiunilor efectuate din proprie inițiativă
RAPORT DE AUDIT AL PERFORMANȚEI - SINTEZA - „Auditul performanței privind monitorizarea calității aerului și gestionarea eficientă a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, alocate României prin protocolul de la Kyoto”
STRATEGIA EUROPA 2020
Raportul public al Curții de Conturi pe anul 2016
Rapoarte publice anuale ale Curţii de Conturi
Sinteza Raportului public pe anul 2016
Rapoarte publice anuale ale Curţii de Conturi
Raport de activitate pe anul 2017
Rapoarte anuale privind activitatea Curţii de Conturi
Evenimente
13 aprilie 2018
COMUNICAT DE PRESĂ Mai mult...
2-3 aprilie 2018
Primirea președintelui Instituției de Audit a Statului din Republica Serbia, Radoslav Sretenović și a viitorului președinte al Instituției, Duško Pejović, de către președintele Curții de Conturi a României, Mihai Busuioc Mai mult...
26 martie 2018
Curtea de Conturi a României a lansat rubrica ÎNDRUMARE/SOLUȚII PRACTICI UNITARE Mai mult...
Contact
Adresa: Str. Lev Tolstoi nr. 22-24, cod 011948, sector 1, Bucureşti, România
Telefon 004 021 3078 731
Fax 004 021 3078 875
Acces intern