Rapoartele privind finanţele publice locale

Curtea de Conturi exercită funcția de control asupra modului de formare, de administrare și de întrebuințare a resurselor financiare ale unităților administrativ-teritoriale prin intermediul structurilor teritoriale, respectiv camerele de conturi. 

Aceste resurse sunt gestionate prin intermediul bugetelor componente ale bugetului general centralizat al unităților administrativ-teritoriale, respectiv: 

- bugetele locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, județelor; 

- bugetele instituțiilor și activităților publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii; 

- bugetele împrumuturilor externe și interne contractate de autoritățile administrației publice locale; 

- bugetul fondurilor externe nerambursabile. 

Prin intermediul acestor bugete, autorităţile administraţiei publice locale îşi stabilesc, administrează şi utilizează resursele financiare pentru îndeplinirea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii şi cu respectarea prevederilor şi procedurilor în domeniul finanţelor publice locale.