Publicaţii recente
Sinteza Raportului public pe anul 2017
Rapoarte publice anuale ale Curţii de Conturi
Raportul public al Curții de Conturi pe anul 2017
Rapoarte publice anuale ale Curţii de Conturi
Raport de activitate pe anul 2018
Rapoarte anuale privind activitatea Curţii de Conturi
Rapoartele privind finanțele publice locale 2017
Rapoartele privind finanţele publice locale
Raportul special privind activitatea structurilor de audit public intern de la nivelul autorităților administrației publice locale
Rapoarte de audit încheiate în urma misiunilor efectuate din proprie inițiativă
Evenimente
12 Aprilie 2019
Vizita studenților de la Universitatea Babeș- Bolyai la Curtea de Conturi a României Mai mult...
11 Aprilie 2019
Întâlnire de lucru cu structurile de audit de la nivelul administrației publice centrale Mai mult...
09 – 10 aprilie 2019
Reuniunea Ofițerilor de legătură din cadrul Instituțiilor Supreme de Audit din statele membre ale Uniunii Europene Mai mult...
Contact
Adresa: Str. Lev Tolstoi nr. 22-24, cod 011948, sector 1, Bucureşti, România
Telefon 004 021 3078 731
Fax 004 021 3078 875
Acces intern