Publicaţii recente
Sinteza rapoartelor de audit privind Acordarea unor beneficii de asistență socială pentru prevenirea și combaterea sărăciei, susținerea copilului și a familiei în anul 2017
STRATEGIA EUROPA 2020
Sinteza Raportului de audit al performanței privind finanțarea învățământului preuniversitar, în perioada 2014-2016
Rapoarte de audit încheiate în urma misiunilor efectuate din proprie inițiativă
Raport special privind activitatea structurilor de audit public intern de la nivelul autorităților administrației publice centrale
Rapoarte de audit încheiate în urma misiunilor efectuate din proprie inițiativă
Sinteza raportului de audit al performanței privind utilizarea fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru achiziționarea și implementarea/operaționalizarea studiilor, proiectelor și programelor informatice, achiziționate la nivelul MCSI, pentru activitățile proprii și a celor destinate altor instituții, precum și a monitorizării implementării acestora la nivelul celorlalte instituții beneficiare și din perspectiva realizării interoperabilității
Rapoarte de audit încheiate în urma misiunilor efectuate din proprie inițiativă
Sinteza Raportului privind sesizările penale formulate de Curtea de Conturi către organele de urmărire penală în perioada 2010 - 31.12.2017
Rapoarte cu privire la cazurile în care Curtea de Conturi a apreciat că sunt indicii de săvârșire a unor fapte de natură penală și a sesizat organele competente
Evenimente
17 ianuarie 2019
Publicarea pe site a Programului de activitate al Curții de Conturi pe anul 2019 - semestrul I Mai mult...
28 decembrie 2018
Publicarea Sintezei rapoartelor de audit privind ”Acordarea unor beneficii de asistență socială pentru prevenirea și combaterea sărăciei, susținerea copilului și a familiei în anul 2017” Mai mult...
1 decembrie 2018
Mesajul președintelui Curții de Conturi a României de Ziua Națională a României Mai mult...
Contact
Adresa: Str. Lev Tolstoi nr. 22-24, cod 011948, sector 1, Bucureşti, România
Telefon 004 021 3078 731
Fax 004 021 3078 875
Acces intern