Publicaţii recente
Sinteza rapoartelor de audit privind Performanța acordării unor beneficii de asistență socială pentru prevenirea și combaterea sărăciei, susținerea copilului și a familiei
STRATEGIA EUROPA 2020
Studiu comun: Principalele caracteristici, constatări, mesaje ale auditului în cooperare privind Sistemele de urmărire a carierei absolvenților
Rapoarte de audit realizate în comun cu alte instituţii supreme de audit
Sinteza Raportului de audit al performanței utilizării fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru conservarea și restaurarea fondului arhivistic (dovezi arhivistice din epoca feudală până în prezent) și al patrimoniului imobiliar al ARHIVELOR NAȚIONALE ALE ROMÂNIEI
Rapoarte de audit încheiate în urma misiunilor efectuate din proprie inițiativă
Cartea albă a Curții de Conturi a României 2008-2017
Cartea albă a Curții de Conturi a României
SINTEZA raportului de audit al performanței privind „Performanța activității de transport aerian la operatorul național, TAROM S.A. în perioada 2012 - 2016”
Rapoarte de audit încheiate în urma misiunilor efectuate din proprie inițiativă
Evenimente
05 Decembrie 2017
COMUNICAT DE PRESĂ Mai mult...
15 octombrie 2017
Noua conducere a Curții de Conturi a României Mai mult...
11 octombrie 2017
Final de mandat
Președintele Nicolae Văcăroiu, 9 ani în fruntea Curții de Conturi a României Mai mult...
Contact
Adresa: Str. Lev Tolstoi nr. 22-24, cod 011948, sector 1, Bucureşti, România
Telefon 004 021 3078 731
Fax 004 021 3078 875
Acces intern