Publicaţii recente
Raport special privind activitatea structurilor de audit public intern de la nivelul autorităților administrației publice centrale
Rapoarte de audit încheiate în urma misiunilor efectuate din proprie inițiativă
Sinteza raportului de audit al performanței privind utilizarea fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru achiziționarea și implementarea/operaționalizarea studiilor, proiectelor și programelor informatice, achiziționate la nivelul MCSI, pentru activitățile proprii și a celor destinate altor instituții, precum și a monitorizării implementării acestora la nivelul celorlalte instituții beneficiare și din perspectiva realizării interoperabilității
Rapoarte de audit încheiate în urma misiunilor efectuate din proprie inițiativă
Sinteza Raportului privind sesizările penale formulate de Curtea de Conturi către organele de urmărire penală în perioada 2010 - 31.12.2017
Rapoarte cu privire la cazurile în care Curtea de Conturi a apreciat că sunt indicii de săvârșire a unor fapte de natură penală și a sesizat organele competente
Sinteza Rapoartelor de auditul performanței utilizării fondurilor publice de la bugetul local pentru achiziția serviciilor de pază în perioada 2010-2016
Rapoarte de audit încheiate în urma misiunilor efectuate din proprie inițiativă
RAPORT DE AUDIT AL PERFORMANȚEI - SINTEZA - „Auditul performanței privind monitorizarea calității aerului și gestionarea eficientă a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, alocate României prin protocolul de la Kyoto”
STRATEGIA EUROPA 2020
Evenimente
19 – 20 noiembrie 2018
Vizita oficială a domnului Klaus-Heiner Lehne, președintele Curții de Conturi Europene, la Curtea de Conturi a României Mai mult...
09 noiembrie 2018
Participarea domnului Mihai Busuioc, președintele Curții de Conturi a României, la Forumul de discuții al reprezentanților companiilor AmCham Mai mult...
17 – 20 octombrie 2018
Reuniunea Comună a Plenului Curților de Conturi din România și din Republica Moldova Mai mult...
Contact
Adresa: Str. Lev Tolstoi nr. 22-24, cod 011948, sector 1, Bucureşti, România
Telefon 004 021 3078 731
Fax 004 021 3078 875
Acces intern